logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.



Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Botiga. Palma. 1984

  • Habitatge. Palma. 2006

  • Bar Can Remey. Palma. 1984

  • Solar en construcció. Palma. 2007

  • Rellotgeria Española. Palma. 1911

  • Farmàcia A. Nadal. Palma. 1984

  • Dunkin’ Coffee. Palma. 2007

Pàgina 25 de 25