logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

Pàgina 5 de 25