logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Palma. 2014

  • Hotel. Les Salines. 1970

  • Hotel. Les Salines. 2015

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

Pàgina 6 de 25