logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Palma. C.1928

  • Palma. 2014

  • Plaça del Mercat. Palma. Post.1929

  • Plaça del Mercat. Palma. 2011

  • Plaça del Mercat. Palma. 2014

Pàgina 7 de 25