logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Illetes. Calvià. Dèc.1950

  • Illetes. Calvià. 2014

  • Carrer Riera. Palma. 1911

  • Carrer Riera. Palma. 2011

  • Pç. St. Francesc. Palma. C.1840

  • Pç. St. Francesc. Palma. 2012

  • Cala St. Vicenç. Dèc.1960

  • Cala St. Vincenç. Pollença. 2014

Pàgina 8 de 25