logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Cala de Sant Vicenç. Pollença. Dèc.1970-1980

  • Cala St. Vicenç. Pollença. 2014

  • Cala Major. Palma. Dèc.1960-70

  • Cala Major. Palma. Abril 2014

  • Seu. Palma. C.1840

  • Seu. Palma. 2012

  • Cala Major. Palma. 1957-66

  • Cala Major. Palma. 2014

Pàgina 9 de 25