logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Calvari. Pollença. C.1930

  • Calvari. Pollença. 2014

  • Pl. Espanya. Palma. Posterior a 1927

  • Pl. Espanya. Palma. 2012

  • Port de Pollença. Pollença. 1960

  • Port de Pollença. Pollença. 2014

  • Port de Pollença. Pollença. C.1953

  • Port de Pollença. Pollença. 2014

Pàgina 10 de 25