logo
Projectes Documentació del territori Fotografia comparativa

La fotografia comparativa consisteix en la localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Fornells. El Mercadal. 2015

  • El Molinar. Palma. 2013

  • El Molinar. Palma. 2015

  • El Molinar. Palma. 2013

  • El Molinar. Palma. 2015

  • Port. Eivissa. C.1888

  • Botafoc. Eivissa. 2011

  • Plaça del Born. Ciutadella, C.1888

Pàgina 2 de 25