logo

 

comparativa

Fotografia comparativa

Localització d'imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc) del paisatge local i la confrontació amb les corresponents actuals.

 

refotografia

Re-fotografia

Documentació fotogràfica de manera pautada, sistemàtica i idèntica de l’evolució del paisatge (comercial, natural, etc.) des de l’actualitat

 

Fons documental del territori

Creació d’una base de dades icònica sobre la transformació del paisatge.